Go to content
Päästövähennyskokeilusta rohkaisevia tuloksia!

Aava Lines aloitti purjehduskaudella 2023 pilottihankkeen, jossa tunnusteltiin matkustajien halukkuutta osallistua merimatkansa päästöjen vähentämiseen. Päästövähennys mahdollisuus tarjottiin sähköisten matkalippujen oston yhteydessä. Lisäämällä ostoskoriin matkalippukohtaisen päästövähennyksen, matkustaja vähensi oman matkansa laskennallista CO2 päästön osuutta yli 90%.

Pilotti toteutettiin Helsingin Merisatamassa Liuskasaaren, Uunisaaren ja Merisatamanrannan välisessä liikenteessä. Pilottikokeilun päästövähennystuotteiden myyntituotto käytettiin siirtymällä liikennöinnissä uusiutuvaan polttoaineen käyttöön. Myydyillä päästövähennyksillä vaihdettiin 490 litraa fossiilista polttoainetta uusiutuvaan polttoaineeseen. Muutoksen vaikutus CO2 päästöissä on 1,099 t CO2e.

Tavoitteenamme on, että vuoteen 2026 mennessä kaikki liikennöimäämme merimatkat ovat päästöttömiä.

Lisätietoa polttoainetoimittajastamme

Lisätietoa uusiutuvista polttoaineista

Päätövähennyslaskelmassa käytetyt lähtöarvot:

Hintaero Fossiilinen vs NEW diesel / litra 0,20€

490 l = 0,49 m3

Tiheys:  0,831 t/m3      

Massa 0,40719 t            

Lämpöarvo 43,2 GJ/ t      

CO2 kerroin 69,4 t / TJ            

Energiasisältö 17,590608 GJ

(Tilastokeskus 2023)

Fossiilisilla polttoaineilla: CO2 päästöt 1,221 t CO2e

NEW polttoaineilla: CO2 päästöt 0,122 t CO2e

Vähennys -1,099 t CO2e