Go to content
5,00 €
5,00 €
3,00 €
Osta

Nonstop trafik varje dag 12:00-20:00

båten anländer genom att lyfta semaforen

 

Förarens paus från 16:10 till 16:30

Schemat gäller från 15 april till 31 maj 2020

 

do this:

1.Lyft semaforen för att signalera till föraren.

2. steg ombord!

3. Köp din biljett från ön Restauranger (gäller inte HSS-klubbmedlemmar)

 

Telefon: 044 974 2195

 

 

  • Skiffer Liuskaluoto
  • Skifferin liuska