Siirry sisältöön

Aava Lines Oy on hakenut vipuvoimaa EU:lta Sea Cluster kehityshankkeeseen vuonna 2021. 

Hankkeen tavoitteena oli lisätä tarvittavaa ymmärrystä muuttuvasta markkinasta, sekä uudenlaisia, ketteriä ja innovatiivisiä tuotteita ja myynnin keinoja.

 

Hanke jaettiin kolmeen vaiheeseen.

1. Tunnistetaan potenttiaaliset markkinat ja markkinapaikat.

2. Tutkitaan ja kehitetään asiakaspolkua hyödyntäen digitaalisia ratkaisuja.

3. Kehitetään tuotevalikoimaa ja myyntiprosessia vastaamaan muuttuvia tarpeita.

 

Hankkeen vaikutukset ilmenevät uusina asiakkuuksina, kasvaneena liikevaihtona ja kaluston

käyttöasteen kasvuna. Lisäksi saavutettiin tasokkaampi ja selkeämpi asiakaskokemus, sekä

palvelun helpompi saavutettavuus.

Tuloksia tullaan hyödyntämään yrityksen toiminnassa myös  jatkossa. 

Euroopan Unionin aluekehitysrahasto on tukenut Aava Lines Oy:tä hankkeen rahoituksessa.